Το κέντρο μας - Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία και Αποκατάσταση

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» αποτελεί ένα σύγχρονο Κέντρο Πρόληψης, Διάγνωσης, Θεραπείας και Αποκατάστασης

Δημιουργήσαμε το Κέντρο στη Ν. Ιωνία το 2000 και είναι στελεχωμένο από ειδικούς με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, έχοντας σαν στόχο να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στα παιδιά και τους εφήβους.

Το 2005 μετεξελίχθηκε στη σημερινή του μορφή και έχει να παρουσιάσει σημαντική συμβολή στον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης και της αποκατάστασης καθώς και στην έκδοση ειδικού λογισμικού.